VII Spotkanie
Ginekologów i Położników

22 - 23 LUTY 2019r.

PUNKTY
EDUKACYJNE

Uczesnicy Konferencji otrzymają certyfikat uczesnictwa posiadający 14 punktów edukacyjnych  przyznanych przez Okręgową Izbę Lekarska. Dodatkowy certyfikat otrzymają uczesnicy kursu.

Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2