VII Spotkanie
Ginekologów i Położników

22 - 23 LUTY 2019r.

PROGRAM

22 Luty

(piątek)

8.55
Otwarcie Kongresu. Przywitanie gości – Prof. Przemysław Oszukowski, Klinika Położnictwa i Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Oddział Ginekologiczno – Położniczy WSS w Zgierzu9.00 – 11.00
I Sesja Perinatologia
Moderatorzy: Prof. Krzysztof Czajkowski, Prof. Mirosław Wielgoś

9.0 – 9.15 Płeć płodu a wynik ciąży
Prof. Mirosław Wielgoś, I Katedra i  Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM w Warszawie
9.15- 9.30  Niewydolność cieśniowo -szyjkowa
Prof. Krzysztof Czajkowski, II Katedra i  Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM w Warszawie, Konsultant Krajowy ds. Ginekologii i Położnictwa
9.00 – 9.45 Blizna po cięciu cesarskim – doświadczenia własne
Prof. Mariusz Zimmer, II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa UM we Wrocławiu, Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników      
9.45 – 10.00 Czy łączenie leczenia ma sens ?
Prof. Jarosław Kalinka, Klinika Perinatologii UM w Łodzi
10.00 – 10.15 Ciąża u kobiet z chorobami tkanki łącznej
Prof. Bożena Leszczyńska- Gorzelak, Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii UM  w Lublinie
10.15 – 10.30 Powikłania neonatologiczne po zabiegach położniczych
Prof. Marta Szymankiewicz – Bręborowicz, Katedra Neonatologii UM w Poznaniu

Test wyboru ( 15 minut )
 
11.00 – 11.30  - Przerwa kawowa

 


11.30 – 13.30.
II Sesja Ginekologia
Moderatorzy: Prof. Stanisław Radowicki,  Prof. Jacek Suzin
 
11.30– 11.45 Dysmenorhea
Prof. Stanisław Radowicki, Warszawa
11.45-12.00  Rozrosty trofoblastu
Dr Tomasz Maciejewski, Klinika Położnictwa i Ginekologii, Instytut Matki i Dziecka  w Warszawie
12.00 – 12.15 Aktualne zasady diagnostyki ultrasonograficznej w raku szyjki macicy
Prof. Włodzimierz Sawicki, Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej WUM w Warszawie
12.15 – 12.30 Rzadkie guzy narządu rodnego
Prof. Jacek Suzin, Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologicznej UM w Łodzi
12.30 – 12.45 Jak bezpiecznie wykonać hysterektomię pochwową ?
Prof. Jacek Wilczyński, Klinika Ginekologii Operacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
12.45 – 13.00 Endometrioza – ukryty problem, realne zagrożenie
Prof. Krzysztof Cendrowski, Oddział Ginekologii, Mazowiecki Szpital Bródnowski  w Warszawie
13.00 – 13.15 Postępowanie w skręcie jajnika
Prof. Tomasz Stetkiewicz Klinika Ginekologii i Onkologii Ginekologicznej ICZMP w Łodzi

Test wyboru (15 minut)
 
13.30 – 14.30 Lunch
 

 

14.30 – 16.30.
III Sesja Perinatologia
Moderatorzy: Prof. Krzysztof Szaflik, Prof. Jerzy Sikora

14.30 – 14.45 Interpretacja wyników badań układu krzepnięcia krwi
Dr Justyna Teliga – Czajkowska, II Katedra i  Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM w Warszawie
14.45– 15.00 Diagnostyka zespołu TTTS
Prof. Krzysztof Szaflik, Klinika Ginekologii, Rozrodczości i Terapii Płodu ICZMP w Łodzi
15.00 – 15.15 Choroba zakrzepowo – zatorowa
Prof. Jerzy Sikora, Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka im. Prof. Starzewskiego w Zabrzu
15.15 – 15.30 Guzy jajnika w ciąży
Prof. Dariusz Samulak, Katedra Zdrowia Matki i Dziecka UM w Poznaniu.
15.30 – 15.45 Choroby żył u ciężarnych kobiet
Prof. Hubert Huras, Klinika Położnictwa i Perinatologii CM UJ w Krakowie
15.45 – 16.00 Ocena szyjki macicy jako czynnik ryzyka porodu przedwczesnego.
Prof. Piotr Sieroszewski, Katedra Położnictwa i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
16.00 – 16.15 Postępowanie w patologicznej implantacji łożyska
Prof. Wojciech Rokita, Klinika Położnictwa i Ginekologii w Kielcach
 
Test wyboru ( 15 minut )

 


 
16.30 – 17.45
IV Sesja Czy elektrokoagulacja i wymrażanie zmian na tarczy szyjki macicy to przeżytek  ?
Moderatorzy: Prof. Zbigniew Kojs, Prof. Marek Grabiec, Prof. Stefan Sajdak

Dyskusja: Prof. Wiesława Bednarek, Prof. Witold Kędzia, Prof. Ewa Nowak – Markwitz, Prof. Andrzej Nowakowski, Prof. Krzysztof Szyłło, Prof. Tomasz Rechberger
Głosowanie za i przeciw

17.45  Zakończenie pierwszego dnia obrad
 

23 Luty

(sobota)

9.00 – 11.45
V Sesja Położnictwo
Moderatorzy: Prof. Grzegorz Bręborowicz, Prof. Jarosław Kalinka, Prof. Hubert Huras,
 
9.00 – 9.15 Powikłania po znieczuleniu zewnątrzoponowym w położnictwie i ginekologii
Dr Bogusław Sobolewski, Zakład Anestezjologii ICZMP w Łodzi
9.15 – 9.30 Możliwości leczenia akupunkturą w położnictwie i ginekologii
Prof. Piotr  Woźniak, II Katedra Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
9.30 - 9.45 Badanie ultrasonograficzne w diagnostyce konfliktu serologicznego i niedokrwistości u płodu.
Dr Agnieszka Żalińska, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Klinika Położnictwa i Perinatologii U.M. w Łodzi
9.45 – 10.00 Diagnostyka przewodozależnych wad serca
Dr Katarzyna Janiak, Klinika Ginekologii, Rozrodczości i Terapii Płodu ICZMP w Łodzi
10.00 – 10.15 Znaczenie pierwszego trymestru w diagnostyce perinatlnej
Dr Mariusz Grzesiak, Klinika Połoznictwa i Ginekologii ICZMP w Łodzi
10.15 – 10.30 Indukcja porodu
Dr Agnieszka Pięta – Dolińska, Klinika Położnictwa i Perinatologii UM w Łodzi, Oddział Ginekologiczno- Położniczy WSS w Zgierzu
 
Test wyboru (15 minut)
 
10.45 – 11.15 Przerwa Kawowa

 

 

11. 15 – 12.30
VI Sesja Czy zabieg Kristellera jest zabiegiem historycznym ?
Moderatorzy: Prof. Grzegorz Bręborowicz, Prof. Krzysztof Czajkowski, Prof. Mariusz Zimmer
 
Dyskusja: Prof. Hanna Kwaśniewska, Prof. Bożena Leszczyńska – Gorzelak, Prof. Jarosław Kalinka, Prof. Hubert Huras, Prof. Przemysław Oszukowski, Prof. Branisława Pietrzak
 
Głosowanie za i przeciw
 
12.45  – Podsumowanie i zamknięcie Kongresu  Prof. Przemysław Oszukowski
 
 


W trakcie Kongresu odbędą się w piątek 22 lutego następujące warsztaty:


Warsztat I godz. 11.30-12.30 Postępowanie w krwotokach poporodowych – Dr Arkadiusz Papis
Warsztat II godz. 14.30-15.30 Leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu – Dr Tomasz Augustyniak
Warsztat III godz. 15.45-16.45 Rola lekarza w postępowaniu sądowym – Prokurator Ewa Kiec – Doradca Prezesa Warszawskiej Izby lekarskiej ds. biegłych.

 

W trakcie Kongresu są przewidziane wystąpienia/sesje sponsorowane

Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2